Home

Samenwerkingsverband IKV Pax Christi

De samenwerking tussen IKV en Pax Christi krijgt steeds meer vorm. Deze voorlopige website getuigt daarvan. Vanaf 2007 opereren beide vredesorganisaties definitief onder een dak.
 
 
 

IKV en Pax Christi samen

Grootste vredesbeweging van Nederland

Pax Christi Nederland en het Interkerkelijk Vredesberaad slaan de handen ineen. Door die actie is de internationale vredesbeweging in een klap een grote speler rijker. Vanaf 2007 opereert het ervaren en erkende Nederlandse vredesduo onder één directie, met één Raad van Toezicht en vanuit één lokatie in Utrecht.

IKV Pax Christi staat voor het bevorderen van wereldwijde vredesprocessen. Van het Grote Merengebied in Afrika tot aan de Molukken in Indonesiƫ en Colombia in Latijns-Amerika. Ook het bepleiten van burgerveiligheid en de bescherming van burgers staan op de agenda. Net als het ondersteunen van partnerorganisaties bij het voorkomen en oplossen van gewapende conflicten. Altijd met steun en in samenwerking met de achterban.

IKV Pax Christi wil met de samenwerking:

  • de kwaliteit van de vredesprogramma's en netwerken verbeteren en haar kennis op het gebied van oorlog en vrede verdiepen.
  • haar impact in het publieke debat en de politieke besluitvorming vergroten.
  • het bewegingskarakter van IKV en Pax Christi verankeren en het maatschappelijk draagvlak en de betrokkenheid van haar achterban versterken.
  • de kwaliteit van haar beleid en organisatie verbeteren.

IKV Pax Christi vindt haar inspanningen geslaagd als daardoor bewoners in conflictgebieden zich organiseren in lokale vredesbewegingen die steun mobiliseren voor vredes- en veiligheidsinitiatieven, zodat meer uitzicht ontstaat op duurzame vrede en veiligheid. Het werk is ook 'af' als er internationale netwerken van civiele vredesorganisaties ontstaan die een actieve bijdrage leveren aan de deƫscalatie en oplossing van conflicten en aan rechtvaardige vrede.

IKV Pax Christi heeft niet voor elkaar gekozen vanwege de introductie van het nieuwe Medefinancieringsstelsel (MFS) door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar de beslissing sluit wel nauw aan op het pleidooi voor complementaire samenwerking zoals dat sterk naar voren komt in het MFS-beleidskader. De intentie tot samen werken is dan ook verwelkomd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vele voordelen

Met IKV Pax Christi ontstaat binnen het vredesdomein een sterke speler in Nederland en een interessante partij voor de Nederlandse overheid plus andere relevante actoren. Niet alleen kennis en kwaliteit nemen toe, maar ook thematische expertise op het gebied van oorlog en vrede, kwaliteit van organisatie en beleid plus de financiële basis en differentiatie van inkomsten. Bovendien zijn ook meer investeringen in kwaliteit, kennis, draagvlak en impact mogelijk. De samenwerking draagt kortom bij aan de doelmatigheid van de nieuwe organisatie en de sector, en aan de doeltreffendheid van de programma's van IKV Pax Christi.